این زن جادو میکند !

این زن شما را جادو میکند!

 نقطه قرمزی روی بینی این زن در عکس زیر وجود دارد .

به این لکهء قرمز به مدت30 ثانیه نگاه کنید .

بعد به دیوار سفید یا کاغذ سفیدی نگاه کنید و پلک بزنید.

چی می بینید؟؟؟؟؟؟

     

/ 0 نظر / 15 بازدید