دوست عزیزم دوستت دارم

  

 

عزیزترین دوستم،نمیتوانم غم واندوه گذشته ات را ازدفتر زندگیت

پاک کنم وتغییری درآینده ات باداستانهای ناگفته اش ایجادکنم،ولی

میتوانم هروقت که به من نیازداشته باشی درکنارت باشم.

 

نمیتوانم به جای تودرزندگیت تصمیم گیری کنم یاروی تصمیمهای

توقضاوت کنم،فقط میتوانم حمایتت کنم،تشویقت کنم،ووقتی میخواهی

کمکت کنم.

 

نمیتوانم توراازجدایی،ازخودم دور نگه دارم،فقط میتوانم برایت

دعاکنم،باتوحرف بزنم ومنتظرت بمانم.

 

نمیتوانم تعادلت را حفظ کنم تا سکندری نخوری،ولی میتوانم بموقع

دستم رابه سمتت درازکنم تاآنرابگیری وزمین نخوری.

 

نمیتوانم قلبت رااز صدمه خوردن یاشکستن درامان نگه دارم،ولی

میتوانم همپای توگریه کنم وکمکت کنم تاقطعات وتکه های قلب

شکسته ات را به هم بچسبانی.

 

نمیتوانم به تو بگویم که باش،فقط میتوانم به تو محبت کنم

ودوستت باشم...

 

ودوستت داشته باشم

/ 2 نظر / 16 بازدید
مهدی

با سلام و احترام خانم ارشدی خوبی دوست قدیمی عزیزم ممنونم ، امیدوارم منم دوست داشته باشی ؟ دستتون دردنکنه [گل][گل][گل] آرزوی سلامتی و موفقیت براتون دارم .[گل]

کوچمول

مجید ؟ بس کن .دل شکستن کار توئه !!!!میگی نه زیر پاهاتو نیگا کن وخرده های دلا رو ببین ![دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]